Латвийская Советская Социалистическая Республика

Латвийская Советская Социалистическая Республика/Latvian Soviet Socialist Republic
Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika(LPSR) -Visu zemju proletārieši, savienojieties!Šai zemē visdārgā mēs brīvību guvām,
Te paaudžu paaudzēm laimīgam dzimt,
Te šalc mūsu jūra, te zied mūsu druvas,
Te skan mūsu pilsētas, Rīga te dimd.
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Mēs cēlāmies, verdzības važas lai rautu,
Par gadsimtu cīņām ik veto vēl teic.
Vien biedros ar diženās Krievzemes tautu
Mēs kļuvām par spēku, kas pretvaru veic.
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Pa Ļeņina ceļu uz laimi un slavu
Ar Oktobra karogu iesim mūždien.
Mēs sargāsim Padomju Tēvzemi savu
Līdz pēdējai asiņu lāsei ikviens.
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!
Padomju Latvija mūžos lai dzīvo,
Spoža lai Padomju vainagā mirdz!

Свободен навеки народ наш счастливый,
Путь светлый для всех поколений открыт.
Шумит наше море, цветут наши нивы,
В семье городов наша Рига гремит.
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!
Не раз мы за волю ходили походом,
Бесправия цепи пытались разбить,
Лишь в дружбе незыблемой с русским народом
Смогли мы неправду и зло победить.
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!
Под знаменем Ленина к счастью и славе
Путём Октября мы победно идём.
Верны мы великой Советской державе
И кровь за неё, если надо, прольём!
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!
Славься, Советская Латвия наша,
Ярко в созвездии республик сияй!Латвийская Советская Социалистическая Республика #ЛССР #СССР

https://vk.com/latvijaspsr

https://mobile.twitter.com/ForGreatUSSR

https://vk.com/topic-34532454_39708075

http://pravosudija.net/

lpsr.gov.su@protonmail.com